Advokat Uppsala

Kvalificerad juridisk rådgivning

Om oss

OM BYRÅN

Vi är en advokatfirma pecialiserad på brottmål, både som försvarare och som målsägandebiträde. Hon har även stor erfarenhet av mål som rör förvaltningsrätt (LVU, LVM, LRV och LPT) samt frågor gällande vårdnad av och umgänge med barn.

Vi tar även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, socialrätt, förvaltningsrätt, migrationsrätt och tar sig an godmansuppdrag. Vi kan även anlitas som ombud i vårdnadstvist och andra frågor som rör boende och umgänge med barn.

 

En advokat nära dig - vi finns där när du behöver oss