Advokat Uppsala

Kvalificerad juridisk rådgivning

Verksamhetsområden

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi är verksamma inom ett flertal olika rättsområden och kan därför erbjuda ett brett utbud av juridiska tjänster. Du kan få hjälp inom följande områden när du anlitar oss:

Brottmål

Brottmål är, precis som det låter, det rättsområde som hanterar brott som har begåtts. Du kan anlita oss både som försvarsadvokat om det är du som misstänks ha begått brottet eller önska att vi blir ditt målsägandebiträde om det är du som har utsatts för ett brott. Som försvarsadvokat är det möjligt att anlita oss som privat försvarare eller så kan du önska oss som offentlig försvarare om du har rätt till detta.

Vi agerar även som särskild företrädare för barn i fall där barnet kan behöva en advokat som tillvaratar dess intressen. Vi har stor erfarenhet av detta och vet att det krävs lyhördhet och fingertoppskänsla för att barnet ska känna sig tryggt i processen.

Familjerätt

Familjerätt är ett brett rättsområde som så gott som alla kommer i kontakt med någon gång under sitt liv. Här behandlas allt från frågor om äktenskap och vårdnad om barn till frågor om arvsfördelning.

Några vanliga ärenden vi får hjälpa till med är exempelvis att upprätta samboavtal och äktenskapsförord, vara behjälpliga vid bodelning, upprätta testamenten och svara på frågor kring arv och dödsbon.

Vid separationer kan det ofta uppstå slitningar kring frågor som gäller vårdnad och omsorg om de gemensamma barnen. Vi kan hjälpa till med medling samt företräda dig som har hamnat i en vårdnadstvist.

lagbok

Utlänningsrätt

Utlänningsrätt reglerar frågor kring utländska medborgares rätt att vistas och arbeta i Sverige. Det kan både handla om flyktingar och om personer som av andra skäl har valt att invandra till Sverige, till exempel för att arbeta här eller som anhörig till en släkting som redan befinner sig i landet.

Vi erbjuder hjälp gällande arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Arbetstillstånd kan behövas om du invandrat till Sverige från ett land utanför EU. Vi kan ge dig information om vad som gäller för dig samt hjälpa dig om de skulle uppstå något problem kring arbetstillståndet eller din anställning i Sverige. Om du som flykting eller invandrare anser att du har fått ett felaktigt utvisningsbeslut kan vi hjälpa dig att överklaga detta.

Förvaltningsrätt

Inom förvaltningsrätten är vi verksamma i frågor såsom LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare), LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Detta är alla områden där den som vårdas befinner sig i ett mycket utsatt läge och kan ha stort behov av att ha en representant som skyddar personens intressen.

Det kan även finnas behov för anhöriga att söka juridisk rådgivning och hjälp i frågor relaterade till dessa rättsområden. Vi finns alltid till hands för er om ni har frågor eller behöver stöd.

Vi har lång erfarenhet inom våra verksamhetsområden